Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden & Disclaimer
Algemene Voorwaarden

Wij houden ons aan alle wettelijke bepalingen koop en verkoop.

terug naar boven
Disclaimer

Het gebruiken van de site www.banenruil.nl betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

terug naar boven
Verwijzingen en hyperlinks

Banenruil.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toegankelijkheid van de hyperlinks en verwijzingen naar andere sites.

terug naar boven
Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Banenruil dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Banenruil.nl.

terug naar boven
Virussen

Banenruil.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

terug naar boven
Marketingacties

Over de uitkomsten van marketingacties niet kan worden gecorrespondeerd. Wanneer een geselecteerde winnaar niet bereikt kan worden, heeft Banenruil.nl het recht om iemand anders te selecteren. Werknemers van Banenruil van deelname zijn uitgesloten.

terug naar boven